Epoxidový náter na betónové podlahy v interiéri

1. Príprava podkladu
Nový betón musí vyzrieť po dobu minimálne 4 týždňov, so zvyšnou vlhkosťou do 10 %. Pokiaľ máte starší podklad a chcete pretierať pôvodný náter, zdrsnite ho a odstráňte uvoľnené a nesúdržné časti. Povrch pred aplikáciou SIGMAFLOOR 2K Exoxy Aqua by mal byť čistý a suchý, zbavený mastnoty, prachu a iných nečistôt.
 
2.Vhodné náradie
Potom si pripravte potrebné náradie. Okrem farby, je to predovšetkým zakrývacia fólia, maliarska páska, nádoby s odmerkou, miešadlo na farby a vhodný valček. Hodí sa nylonový, napr. značky PROGold.
Následne fóliou a maliarskou páskou zakryte všetky miesta, na ktoré sa náter nemá dostať (napr. zásuvky), prípadne si môžete vymedziť priestor, kam až náter bude siahať.
   
3. Namiešanie náteru
Pri miešaní veľmi záleží na dodržaní jednotlivých krokov podľa návodu, aby ste zachovali vlastnosti náteru. Na prípravu prvej vrstvy najskôr premiešajte bázu, potom pridajte tvrdidlo, znovu premiešajte a až potom vmiešajte vodu k nariedeniu (20 %). Druhú vrstvu už vodou nerieďte.
Bázu aj tvrdidlo presne odmerajte, aby ste dodržali pomer 1:1. Zmes nechajte pred aplikáciou 20 minút odstáť. Doba spracovateľnosti je maximálne 1,5 hodiny, preto si nepripravujte náter na obe vrstvy. Je dôležité dodržiavať aj časové lehoty, ktoré sú uvedené na obale. Pokiaľ napríklad začnete aplikovať zmiešanú farbu (bázu a tvrdidlo) skôr ako za 20 minút, bude mať podlaha nerovnomerný lesk a skôr nanesená farba bude matnejšia.
 
4. Ťažko prístupné miesta
Štetcom a malým valčekom najprv natrite všetky ťažko prístupné miesta, rohy a pod.
   
5. Veľké plochy
Potom sa už môžete pustiť do natierania celej podlahy garáže. Náter aplikujte v rovnomernej vrstve. Druhú vrstvu nanášajte najskôr po 24 hodinách po dokončení prvej vrstvy. Podľa odtieňa farby, základného náteru alebo druhu podkladu môže byť k dosiahnutiu dostatočného prekrytia a rovnomerného vzhľadu potrebné aplikovať aj tretiu vrstvu. Povrch je možné začať opatrne používať s malou záťažou po 2 dňoch. Maximálna odolnosť povrchu od nanesenia poslednej vrstvy je po 4 dňoch.
 
6. Čistenie náradia a pomôcok
Aplikačné zariadenie, náradie a pomôcky je potrebné po skončení prác okamžite umyť vodou.